Events 2018

Samlarbil

Datum: Inget bestämt
Tid: se ovan
Plats:
Webb: www.samlarbilsmässan.se

eDrive Expo / Gärdesloppet

Datum: 20 Maj 2018
Tid: –
Plats: Djurgården
Webb: www.gardesloppet.com

Första gången Gärdesloppet kördes var den 12 februari 1922. KAK var då liksom idag huvudarrangör. År 1991 återuppstod Gärdesloppet som ett motorhistoriskt evenemang.

eCarExpo

Datum: 30 November – 2 December 2018
Tid: –
Plats: Svenska Mässan Göteborg
Webb: ecarexpo.se
I år kommer vi även genomföra eCarDrive med provkörningar på Djurgården i Stockholm de 20 Maj.

Senaste numret ute nu!